Specialista
na nemovitosti
a majetkoprávní
vypořádání

JUDr. Martin Strýček
advokát

775 305 261
Čas, kvalita a poctivost,
na tom záleží

Nemovitosti

Kompletní právní servis převodu nemovitostí vč. advokátní úschovy a ověření podpisů, jednání s RK a makléři, kontrola a revize rezervačních či zprostředkovatelských smluv, kupních smluv, posouzení rizik, problematika rezervačních záloh a smluvních pokut RK. Darovací smlouvy, věcná břemena, zástavní práva, konzultace před rozdělením majetku v rodině.

Vypracuji smlouvy na míru dle Vašich požadavků a potřeb – smlouvy si v klidu pročtete, vše si vysvětlíme, zapracuji připomínky, znění smluv odsouhlasí banka.
Podpis smluv v advokátní kanceláři, ověření podpisů, přebírám do úschovy kupní smlouvu pro katastrální úřad.
Kupující příp. úvěrující banka zasílá kupní cenu do advokátní úschovy.
Podání návrhu na vklad ke katastrálnímu úřadu a přepis vlastnického práva.
Nemovitost je v pořádku přepsána, kupující je novým vlastníkem, výplata kupní ceny z úschovy prodávajícímu a případ je zdárně ukončen.
Online řešení a posouzení smluv k převodům nemovitostí

Občanské právo

Příprava a kontrola smluv všeho druhu, zastoupení v soudních řízeních a sporech, bytové právo a SVJ, nájem, vymáhání pohledávek, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, exekuce, sousedské spory, dědické právo, ochrana osobnosti, spotřebitelské právo.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, při podání vysvětlení, sepis trestních oznámení, výslechy, nahlížení do spisu, obhajoba u hlavního líčení a veřejného zasedání, zastoupení poškozeného, žádosti o zkrácení trestu.

Obchodní právo

Kompletní právní servis pro obchodní korporace, tvorba a revize smluvních dokumentů, zastupování společností při jednáních a v obchodních sporech, konzultace a účast na firemních poradách. Zakládání společností, zápisy do OR, pohledávky, rozhodčí řízení, nekalá soutěž, smlouvy o výstavbě.

Rodinné právo

Rozvody, nezletilé děti-péče, úprava styku, výživné; vypořádání a rozdělení majetku, výživné manželky, zastoupení u soudu.

Více k rodinnému právu

Ostatní

Zastoupení ve správním řízení, přestupky, insolvenční řízení, pracovní právo – poradenství a servis pro zaměstnavatele i zaměstnance; prohlášení o pravosti podpisu.

Základní cena
2000 Kč/h
nebude-li dohodnuto jinak
  • JUDr. Martin Strýček

  • advokát
  • absolvent Právnické fakulty MU v Brně
  • v advokacii od 2007 – nepřetržitá koncipientská praxe v AK JUDr. Poledníka, místopředsedy představenstva ČAK
  • advokátní zkouška v 2010, od 2011 samostatný advokát s vlastní advokátní kanceláří
  • státní rigorózní zkouška 2021
Nesnažím se nabízet nejlevnější služby, nabízím zkušenosti, vysokou kvalitu a profesionální přístup. Ušetřit na právních službách se může značně prodražit.
Napište mi
Rychlost poskytnutí právní služby, schůzky či konzultace je uzpůsobena potřebám klienta a okolnostem případu.

Proč si vybrat advokátní kancelář JUDr. Strýček?

AK Strýček poskytuje klientům profesionální právní služby v oblastech soukromého a veřejného práva, a to s důsledným férovým přístupem.

Právní servis je veden maximální snahou o vysokou kvalitu právní služby, založenou na důkladném seznámení se stavem věci a potřeb klienta, s následným právním posouzením v širších souvislostech, návrhy řešení a upozornění na rizika jednotlivých variant.

Základem je vždy maximální ochrana zájmů klienta zasazená do reálného právního stavu věci.

Skvělý advokát s realistickým pohledem na věc. Pomůže tam, kde se pomoci dá a tam kde to nejde vám to rozumně zdůvodní. Navíc k dispozici kdykoliv na telefonu. Pokud jde o reality, neznám nikoho lepšího.
Filip Debef
Advokátní služby pana Strýčka jsem již několikrát využila. Za 10 let spolupráce jsem se setkala vždy s profesionalitou, vstřícností a trpělivostí. V řešení mé těžké životní situace se zachoval velmi lidsky. Za mě mohu pana magistra každému doporučit.
Michaela Ulmanová
S panem doktorem spolupracuji již několik let, jeho postoj je vždy věcný a profesionální. Velice mi v těžké životní situaci pomohl, mohu pana doktora vřele doporučit.
Martin Hájek
Pan magistr Strýček má ke klientům velmi profesionální a vstřícný přístup, je ochoten do důsledků a několikrát vysvětlit veškeré právní kroky tak, aby je každý pochopil. S jeho službama jsem byla 100% spokojená a v budoucnu se na něj ráda obrátím znovu.
Dita Nečasová
Přijeli jsme s manželem po dlouhé době ze zahraničí a rozhodli jsme se koupit dům. Při přečtení kupní smlouvy navrhnutou advokátem makléřky, která nemovistost zprostředkovala jsme usoudili, že se musíme odvolat na profesionála. Pan magistr se okamžitě ujal celé věci a jelikož jsme na celou věc spěchali, pracoval i přes víkend. Velmi mne překvapilo, že sám zvedá telefon, sám si veci kontroluje, je absolutně připravený. Byli jsme velmi spokojeni s celkovým výsledkem, profesionalitou a obětavostí, se kterou se nám pan magistr věnoval. Jeho služby všem doporučuji.
Eva Paglialonga
Více referencí