Advokát pro rozvody manželství a majetkoprávní vypořádání

  • Rozvod manželství - kompletní právní agenda rozvodového řízení.
  • Řešení problematiky nezletilých dětí - svěření do péče, úprava styku druhého rodiče, vyživovací povinnost, jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte
  • Majetkoprávní vypořádání a vyrovnání v souvislosti s rozvodem manželství anebo rozpadem vztahu.

Komplexní právní poradenství

AK Strýček poskytuje komplexní právní poradenství a agendu v problematice rodinného práva, zajišťuje sepis návrhů na rozvod manželství, na svěření nezletilých dětí do péče, na změnu péče, stanovení výživného (určení, snížení, zvýšení) vč. výživného manžela za trvání manželství i rozvedeného manžela, sepis vypořádacích dohod, stanovení strategie a postupu při zániku společného jmění manželů, zastoupení u soudu, jednání s právním zástupcem druhé strany, orgánem sociálně právní ochrany dětí, vymáhání neuhrazeného výživného.

Dlouholetá praxe v oblasti rodinného práva

JUDr. Martin Strýček, advokát se problematice rodinného práva, rozvodových řízení, svěření nezletilých dětí do péče, určení výživného a majetkoprávnímu vypořádání a vyrovnání aktivně věnuje přes 15 let, může tak klientům nabídnout bohaté praktické zkušenosti ze zastoupení klientů v těchto řízeních.

Stejný advokát na celý případ

Advokát hledá řešení nejvhodnější pro klienta a nezletilé děti. Vašemu případu se vždy od počátku až do konce věnuje stejný specializovaný advokát, čímž je zajištěno, že při každém jednání či konzultaci důkladně zná Váš případ.